DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Eğitim ve İyileştirme Çalışmaları

Eğitim ve iyileştirme Çalışmaları

            Eğitim ve iyileştirme çalışmaları yükümlülerin topluma kazandırılmasına, eğitim ve iyileştirilmesine yönelik bir plan dahilinnde yürütülmektedir. Denetimli serbestlik müdürlüklerinde eğitim çalışmalarını yürütmek üzere sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, öğretmen ve vaka sorumluları görev yapmaktadır.

            Eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli personelin görevleri şunlardır:
            a) Yükümlülere yönelik bireysel görüşmeler ile grup çalışmalarını yürütmek.
            b) Müdahale programlarını uygulamak.
            c) İyileştirme çalışmaları kapsamında özel hayatın gizliliğine dikkat ederek yükümlülerin aile, okul ve iş yerleriyle iş birliği yaparak çalışmalar yürütmek.
            ç) Diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde eğitim ve iyileştirmeye yönelik programlar hazırlamak ve yürütmek.
            d) Kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve iyileştirmeye yönelik yürüttükleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile eğitim programlarını tespit etmek; iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlüleri bu tür programlara yönlendirmek.
            e) Haklarında çalışma yükümlülüğü veya eğitim kurumuna ya da programına devam etme tedbiri verilen yükümlülerin kuruma yerleştirilmesinde, gerektiğinde yükümlülere refakat etmek.
            f) Eğitim iyileştirmeyle ilgili gerekli diğer çalışmaları planlamak ve yapmak.

               Bireysel görüşme için tıklayınız....[1 ]   [2]
               Grup çalışmaları için tıklayınız...
               Seminer faaliyetleri için tıklayınız...