DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Değişim Saati Pilot Eğitimleri Başladı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mali Destek Programı kapsamında Yeşilay Cemiyeti tarafından desteklenen Denetimli Serbestlik Personeli Derneği koordinatörlüğünde yürütülen Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde İyileştirme Süreci Uygulamaları Projesi kapsamında geliştirilen Değişim Saati Programı pilot uygulaması başladı. 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Manisa AMATEM ve Yeşilay Cemiyeti Manisa Şubesi ortaklığında yürütülen proje ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde her meslek alanındaki uzmanların ve akademik personelin katkılarıyla farklı disiplinlerin bir araya gelerek standart, yapılandırılmış, ölçülebilir, sürdürülebilir ve interaktif bir müdahale programı olan Değişim Saati Programı eğitimleri 4 müdürlükte pilot olarak uygulanmaktadır.
Türkiye genelinde faaliyet göstermekte olan denetimli serbestlik müdürlüklerindeki yükümlülerinin psiko-sosyal destek ihtiyaçlarını karşılayarak, iyileştirme sürecindeki motivasyonlarını yükseltecek “Değişim Saati” adlı müdahale programı Antalya, Çanakkale, Yalova ve Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde pilto olarak uygulanmaya başlanarak yükümlülere eğitim verilmeye başlanmıştır. UYAP'a entegre söz konusu program eğitimleri yapılan pilot uygulamalar sonrasında yaygınlaştırılarak 140 denetimli serbestlik müdürlüğünde verilmeye başlanacaktır. 

Görüntü için tıklayınız...