DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

YÖNETİM

Dernek Organları
1-Genel kurul
2-Yönetim Kurulu
3-Denetim Kurulu
 
    

Yönetim Kurulu Asıl

   

 

1-İsmail BÜYÜKBÖRKLÜ      
2-Necmi SULTANİ      
3- Fatih SANCAK      
4- Selçuk AYDEMİR      
5- Yılmaz KOCA      
6- Hasan ÇEPNİOĞLU      
7- Ece ANLAR      
8- Tahir ÇELİK      
9- Gökhan ELLİDOKUZOĞLU      
10- Salih AKYILDIZ      
11-Ersan KESİK