DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

TARİHÇE

Derneğimiz, merkezde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığına bağlı ve yerelde Ağır Ceza Merkezlerinde kurulu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli Müdür, Müdür Yrd. Şef, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, İnfaz ve Koruma Memuru, Teknisyen, Memur, Hizmetli ve Şoförlerin özlük, ekonomik ve sosyal hakları konusunda çalışma yapmak,
Denetimli Serbestlik sisteminin ve hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sunmak,
Denetimli serbestlik personelinin karşılaştığı sorunların çözümüne katkı sunmak,
Denetimli serbestlik hizmetlerinde görevli personelin mesleki hak ve kazanımlarına yönelik çalışmalar yapmak
Denetimli serbestlik personelinin bu amaçlar doğrultusunda dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak amacı ile 2015 yılının Aralık ayında Mersin’de kurulmuş olup, 28.12.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurulda derneğimizin merkezi İstanbul iline alınmıştır.