DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Denetimli Serbestlik Personeli Derneği, ulusal mevzuatı çerçevesinde uluslararası sözleşme ve belgeleri de dikkate alarak;

 

  • Denetimli Serbestlik Personelinin sosyal, ekonomik ve sosyal hak ve kazanımlarının iyileştirilmesini,
  • Denetimli serbestlik personelinin işbarışı  ortamında çalışmasını ve mesleki doyumunun artırılmasını,
  • Denetimli serbestlik hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini ve kalitesinin artırılmasını,
  • Denetimli serbestlik hizmetlerinde etik kuralların belirlenmesi ve geliştirilmesini,
  • Denetimli serbestlik personeli arasındaki  işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesini
  • Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışılmasını,
  • Denetimli serbestlik personelinin mesleki standartlarının geliştirilmesinin sağlanmasını,
  • Meslek öncesi ve meslek içi eğitimin geliştirilmesini,
amaçlar.

VİZYONUMUZ

Derneğimiz; denetimli serbestlik personelinin her türlü haklarını her platformda öncelik veren ve sahip çıkan, denetimli serbestlik hizmetlerinin temel ilkelerine uygun ve çağdaş ceza infaz kurumuna yakışır hizmetlerin üretilmesine önem veren, kişiye ve zamana göre değil, her zaman ve herkes için adaleti gözeten, tarafsızlık ve objektifliği tüm çalışmalarında benimseyen, meslek etiğini, ehliyeti ve liyakati öncelik veren, iş barışına önem veren, bütün faaliyetlerinde hesap verilebilir ve şeffaf davranan, ulaşılabilir, eleştirilere açık ve taleplere duyarlı bir dernek olmayı hedeflemektedir.