YARGI KARARLARI

No

Mahkemesi

Esas ve KararNo

Kanun Maddesi

Kararın Konusu

1
1. Ceza Dairesi 2007/734 E. 2007/806 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
2 1. Ceza Dairesi 2010/3-138 E. 2010/166 K. 5237 S. TCK 58 -MÜKERRERLİK
3 1. Ceza Dairesi 2008/10300 E., 2009/5683 K. 5237 S. TCK 58 -MÜKERRERLİK
5275 S. CGTİHK 108 -SUÇTA TEKERRÜR
4 2. Ceza Dairesi 2013/7355 E.2013/30503 K 5271 S. CMK 231/11 -AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN AÇIKLANMASI
-DENETİM SÜRESİNİN BAŞLANGICI
-YENİ SUÇ NEDENİYLE İHBAR
5 2. Ceza Dairesi 2012/25368 E.2012/43977 K 5271 S. CMK 309/1 -KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
5237 S. TCK 58/6 -TEKERRÜR
  -MÜKERRIRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJIMI
6 2. Ceza Dairesi 2006/10250 E. 2007/3282 K. 5275 S. CGTİHK 108 -KASTEN YARALAMA
-KOŞULLU SALIVERME
7 2. Ceza Dairesi 2011/19275 E.2011/13227 K. 5271 S. CMK 231/8 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
8 2. Ceza Dairesi 2012/4723 E.2012/4717 K. 5237 S. TCK 51 -HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ
5402 DSHK 5 -ERTELİ CEZANIN İNFAZI
  -YÜKÜMLÜLÜK İHLALİ
  -ÇAĞRIYA UYMAMA
9 2. Ceza Dairesi 2006/10559 E. 2007/4396 K. 5237 S. TCK 58, -ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI
5275 S. CGTİHK 108 -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE ---DENETİMLİ SERBESTLİK
  -SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLAR
10 2. Ceza Dairesi 2007/6390 E., 2007/6303 K. 5237 S. TCK 51 -CEZALARIN ERTELENMESİ
-DENETİMLİ SERBESTLİK
-SUÇ VE CEZADA KANUNİLİK
11 3. Ceza Dairesi 2006/12800 E. 2007/7930 K. 5237 S. TCK 51,53 -BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN --BIRAKILMA
-HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ
12 3. Ceza Dairesi 2007/8328 E. 2007/7132 K. 5237 S. TCK 58, -ADLİ TIP RAPORU
5275 S. CGTİHK 108 -DENETİMLİ SERBESTLİK KARARI
  -KASTEN YARALAMA
  -KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ
  -UZLAŞMA
  -YETKİLİ MAHKEME
13 3. Ceza Dairesi 2007/14102 E., 2008/3380 K. 5237 S. TCK 58, -BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
-İDDİANAMENİN OKUNMASI
-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ
14 3. Ceza Dairesi 2010/12085 E. 2010/13867 K. 5271 S. CMK 231/8 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
15 4. Ceza Dairesi 2011/120606 E. 2013/16416K. 5271 S. CMK 231/11 -SEÇENEK YAPTIRIM BELİRLENMESİ
-BELİRLİ YERLERE GİTMEKTEN/ETKİNLİKLERDEN YASAKLANMA
-ERTELİ CEZANIN AYNEN İNFAZI
16 4. Ceza Dairesi 2012/17464 E. 2012/4240 K. 5271 S. CMK 231/11 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASI
-YENI SUÇ
-HÜKMÜN AÇIKLANMASI
-HAK ARAMA HÜRRIYETI
-VASITASIZLIK - ALENILIK - SÖZLÜLÜK
-HÜKMÜN GEREKÇESI
17 4. Ceza Dairesi 2007/5591 E. 2009/80 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
18 4. Ceza Dairesi 2008/10591 E. 2010/6251 K. 5237 S. TCK 58 -MÜKERRERLİK
19 4. Ceza Dairesi 2010/3201 E. 2010/5539 K. 5237 S. TCK 50 -KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
5275 CGTİHK 108 -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
20 4. Ceza Dairesi 2008/3880 E. 2010/6427 K. 5237 S. TCK 58 -SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR
5275 S. CGTİHK 108
21 4. Ceza Dairesi 2009/3898 E. 2009/3995 K. 5237 S. TCK 50 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
5271 S. CMK 231 -KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
22 4. Ceza Dairesi 2007/11430 E. 2008/4860 K. 5237 S. TCK 58 -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
23 4. Ceza Dairesi 2008/7117 E. 2008/12163 K. 5237 S. TCK 58 -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
24 4. Ceza Dairesi 2008/15421 E. 2008/19565 K. 5237 S. TCK 58 -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRENİN BELİRTİLMESİ
25 5. Ceza Dairesi 2011/8215 E. 2011/23711 K. 5237 S. CMK 231/8 -ŞARTA BAĞLI HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HÜKMÜNÜN İNFAZININ SAVCILIKÇA YAPILACAĞI
26 5. Ceza Dairesi 2011/9907 E. 2011/24208 K. 5237 S. TCK 58 -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ
27 5. Ceza Dairesi 2008/3414 E.  5237 S. TCK 58 -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ
2012/2533 K.  5275 S. CGTİHK108
28 5. Ceza Dairesi 2006/9322 E., 2006/9243 K. 5237 S. TCK 58, -DENETİMLİ SERBETLİK TEDBİRLERİ
5275 S. CGTİHK108  -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ
  -SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR
29 5. Ceza Dairesi 2006/9325 E. 2006/9546 K. 5237 S. TCK 58, -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ
5275 S. CGTİHK108 -SUÇTA TEKERRÜR
30 5. Ceza Dairesi 2007/7480 E., 2007/6247 K. 5275 S. CGTİHK108 -DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ
-KAZANILMIŞ HAK
31 5. Ceza Dairesi 2008/1937 E. 2008/3526 K. 5237 S. TCK 58 -ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI
5275 S. CGTİHK108 -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE -DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
  -SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR
32 6. Ceza Dairesi 2006/11312 E. 2007/6059 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
5275 S. CGTİHK108 -GÖREVLİ MAHKEME
  -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ
33 6. Ceza Dairesi 2006/22846 E. 2007/12096 K. 5237 S. TCK 58 -LEHE KANUN UYGULAMASI
5275 S. CGTİHK108 -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ  
34 6. Ceza Dairesi 2007/11583 E., 2010/1767  K. 5237 S. TCK 58 -MÜKERRERLİK
35 6. Ceza Dairesi 2006/14760 E. 2007/4720 K. 5395 S. ÇKK 23 -DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
36 7. Ceza Dairesi 2012/5120 E. 2012/16651 K. 5237 S. TCK 58/7 -MÜKERRIRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJIMI
5275 S. CGTİHK 108/4 -denetimli serbestlik TEDBIRI
  -DENETIM SÜRESININ BELIRLENMESI
37 7. Ceza Dairesi 2009/16580 E. 2012/4058 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
5275 S. CGTİHK 108 -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ
38 8. Ceza Dairesi 2011/11816 E. 2012/23653 K. 5237 S. TCK 50/1-f -RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK
-ESASLI ARIZA
-ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI
-KAMUYA YARARLI BIR IŞTE ÇALIŞTIRILMA
39 8. Ceza Dairesi 2010/14558 E. 2010/14136 K. 5237 S. TCK 152/1-a, 168/1, 58/6 -CEZALARIN TOPLANMASI
40 8. Ceza Dairesi 2009/3057 E. 2011/5449 K. 5237 S. TCK 58 -GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI
5271 S. CMK 231/6 -MALA ZARAR VERME
  -SİLAHLI TEHDİT
41 8. Ceza Dairesi 2009/13120 E. 2009/12722 K. 5275 S. CGTİHK107 -CEZALARIN İNFAZI
5275 S. CGTİHK108 -SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK
42 8. Ceza Dairesi 2006/7047 E. 2007/6850 K. 5237 S. TCK 58 -LEHE KANUN UYGULAMASI
-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ
43 8. Ceza Dairesi 2007/607 E. 2008/5241 K. 5237 S. TCK 58 -ADLİ PARA CEZASI
5275 S. CGTİHK108 -DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
  -MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ
44 8. Ceza Dairesi 2007/9222 E., 2007/8495 K. 5237 S. TCK 58 -ADLİ PARA CEZASI
-SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR
45 9. Ceza Dairesi 2005/6231 E., 2005/8238 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
46 9. Ceza Dairesi 2005/7129 E. 2005/9405 K. 5275 S. CGTİHK 108 -DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASI
47 9. Ceza Dairesi 2006/358 E. 2006/1417 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
5275 S. CGTİHK108 -ETKİN PİŞMANLIK
  -LEHE KANUN UYGULAMASI
48 9. Ceza Dairesi 2006/3023 E., 2006/5052 K. 5275 S. CGTİHK108 -KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
-TEKERRÜR
49 9. Ceza Dairesi 2006/7781 E., 2007/4039 K. 5237 S. TCK 58 -ETKİN PİŞMANLIK
5275 S. CGTİHK108
50 9. Ceza Dairesi 2008/1174 E. 2008/1391 K. 5237 S. TCK 58 -TEKERRÜR
5275 S. CGTİHK108
51 10. Ceza Dairesi 2005/2912 E. 2005/1520 K. 5237 S. TCK 191 -İNFAZIN ERTELENMESİ
52 10. Ceza Dairesi 2005/7452 E. 2005/14356 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ
-UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA
-UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA
53 10. Ceza Dairesi 2005/8822 E., 2005/12711 K. 5237 S. TCK 191 -DENETİMLİ SERBESTLİK
54 10. Ceza Dairesi 2006/541 E., 2006/9631 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRİRLİK
55 10. Ceza Dairesi 2006/597 E., 2006/10686 K. 5237 S. TCK 191 -DENETİMLİ SERBESTLİK
56 10. Ceza Dairesi 2006/3585 E. 2006/6140 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
5237 S. TCK 191
57 10. Ceza Dairesi 2006/3596 E. 2006/9809 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
58 10. Ceza Dairesi 2006/3915 E., 2007/1402 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
59 10. Ceza Dairesi 2006/4978 E., 2008/1717 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
60 10. Ceza Dairesi 2006/5012 E., 2006/9264 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRİRLİK
61 10. Ceza Dairesi 2006/6343 E., 2008/274 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
62 10. Ceza Dairesi 2006/6700 E. 2006/10282 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRİRLİK
63 10. Ceza Dairesi 2006/7634 E. 2006/11051 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRİRLİK
64 10. Ceza Dairesi 2006/9883 E., 2008/5601 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
5237 S. TCK 53/1 -DENETİMLİ SERBESTLİK
65 10. Ceza Dairesi 2006/10527 E., 2007/9414 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
66 10. Ceza Dairesi 2006/10821 E., 2008/8459 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
67 10. Ceza Dairesi 2006/10837 E., 2008/8489 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
68 10. Ceza Dairesi 2006/12081 E., 2006/13526 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
69 10. Ceza Dairesi 2006/12505 E., 2007/5296 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
70 10. Ceza Dairesi 2006/13412 E., 2007/692 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRERLİK
71 10. Ceza Dairesi 2007/4750 E. 2007/5507 K. 5237 S. TCK 53 -BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENİTİMLİ SERBESTLİK
72 10. Ceza Dairesi 2007/5010 E. 2007/8222 K. 5271 S. CMK 231/8 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
73 10. Ceza Dairesi 2007/5744 E., 2009/817 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
74 10. Ceza Dairesi 2007/5976 E., 2009/1146 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
75 10. Ceza Dairesi 2007/6338 E., 2009/115 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
76 10. Ceza Dairesi 2007/6529 E., 2007/7644 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
77 10. Ceza Dairesi 2007/7857 E., 2007/6298 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
78 10. Ceza Dairesi 2007/10266 E., 2009/1156 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
79 10. Ceza Dairesi 2007/15038 E., 2007/14011 K. 5395 S. ÇKK 23 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
5271 S. CMK 231/8 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
80 10. Ceza Dairesi 2007/18315 E., 2008/448 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
5237 S. TCK 53 -BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA
5275 S. CGTİHK 108 -MÜKERRERLİK
81 10. Ceza Dairesi 2007/27117 E., 2008/6310 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
5275 S. CGTİHK 108 -MÜKERRERLİK
82 10. Ceza Dairesi 2007/27117 E., 2008/6310 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
5275 S. CGTİHK 108 -MÜKERRERLİK
83 10. Ceza Dairesi 2008/17 E., 2008/1718 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
84 10. Ceza Dairesi 2006/13412 E., 2007/692 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRERLİK
85 11. Ceza Dairesi 2006/9883 E. 2008/5601 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
86 11. Ceza Dairesi 2007/2457 E. 2008/1720 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
87 11. Ceza Dairesi 2010/11-70 E. 2010/159  K. 5271 S. CMK 231/8 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
88 Ceza Genel Kurulu 2003/4MD-280 E., 2004/20 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRİRLİK
89 Ceza Genel Kurulu 2006/1-319 E., 2006/302 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRİRLİK
90 Ceza Genel Kurulu 2006/3-214 E., 2006/243 K. 5237 S. TCK 51 -ERTELEME
91 Ceza Genel Kurulu 2006/3-246 E. 2006/261 K. 5237 S. TCK 51 -ERTELEME
92 Ceza Genel Kurulu 2006/5-147 E. 2006/149 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRİRLİK
93 Ceza Genel Kurulu 2006/6.MD-346 E., 2008/25 K. 5271 S. CMK 231/8 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
94 Ceza Genel Kurulu 2006/9-14 E., 2006/28 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
5237 S. TCK 53 -BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA
95 Ceza Genel Kurulu 2006/9-15 E. 2006/32 K. 5237 S. TCK 51 -ERTELEME
96 Ceza Genel Kurulu 2006/10-113 E., 2006/121 K. 5237 S. TCK 51 -ERTELEME
5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
97 Ceza Genel Kurulu 2006/10-114 E., 2006/117 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
98 Ceza Genel Kurulu 2006/10-151 E., 2006/157 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
99 Ceza Genel Kurulu 2007/1-183 E., 2007/190 K. 5395 S. ÇKK 23 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
100 Ceza Genel Kurulu 2007/4-123 E., 2007/126 K. 5395 S. ÇKK 23 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
101 Ceza Genel Kurulu 2007/4-231 E., 2007/227 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRİRLİK
102 Ceza Genel Kurulu 2007/8-73 E., 2007/76 K. 5395 S. ÇKK 23 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
5237 S. TCK 50 -SEÇENEK YAPTIRIM
103 Ceza Genel Kurulu 2007/10-71 E., 2007/98 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRİRLİK
104 Ceza Genel Kurulu 2007/10-268 E., 2008/36 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRERLİK
105 Ceza Genel Kurulu 2008/1-57 E., 2008/74 K. 5237 S. TCK 58 -DENETİMLİ SERBESTLİK
-MÜKERRİRLİK
106 Ceza Genel Kurulu 2008/7-80 E., 2008/93 K. 5237 S. TCK 50 -SEÇENEK YAPTIRIM
107 Ceza Genel Kurulu 2008/7-133 E., 2008/162 K. 5271 S. CMK 231/8 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
108 Ceza Genel Kurulu 2008/8-68 E., 2008/168 K. 5237 S. TCK 51 -ERTELEME
109 Ceza Genel Kurulu 2008/9-265 E., 2009/22 K. 5271 S. CMK 231/8 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
110 Hukuk Genel Kurulu 2006/12505 E., 2007/5296 K. 5237 S. TCK 191 -TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK