DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Denetimli Serbestlik Sistemi Nedir?

Türk Denetimli Serbestlik sisteminin yapılandırılarak teşkilatlanması 2005 yılında Avrupa Birliği Uyum süreci kapsamında gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda tüm il merkezleri ve Ağır Ceza Merkezi olan ilçelerde toplam 133 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kurulmuştur.

Çağdaş infaz sisteminin temelinde yer alan Denetimli Serbestlik Sisteminde amaç suç işleyen kişinin suçlu davranışa tekrar yönelmesine engel olmaya çalışmaktır. Modern ceza anlayışına göre suça karşı verilecek cezanın amacı sadece hapsetme, tecrit etme, bedel ödetme değil; suç teşkil eden davranışta bulunmuş olan kişinin, yaptığı eylemin sorumluluğunu üstlenerek, verdiği zararları gidermesi için imkan sağlayarak, kişinin topluma yeniden kazandırılması, yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal çevresine, ailesine, kendisine verimli olabilmesi için imkanlar sunarak yeniden suç işleme olasılığını azaltmaktır.

03.07.2005 tarihli ve 5402 sayılı “Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu ve 05.03.2013 tarihli Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Denetimli Serbestliğin tanımı: “Şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz sistemidir.” (R.G. 05.03.2013, 28578). Denetimli serbestlik sistemi; suçun sebebi sürecini, suçlunun kişiliğini, suçun önlenmesini ve suçluların iyileştirme halini inceleyerek kişinin sosyal uyum sürecine, toplumsal adaptasyonunu sağlayıcı çalışmalar yapar.

Çağdaş infaz sisteminin önemli bir unsuru olan Denetimli Serbestlik Sistemi, bu haliyle ülkemizde de ceza adalet sisteminin en önemli parçası haline gelmiştir.