DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Proje Ziyaretleri

Derneğimizce Ankara ve İstanbul illerinde yapılacak ziyaretler ile denetimli serbestlik sürecindeki hükümlülere sunulan sosyal içerme hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya gelinerek hükümlülerin tekrar suç işlemesine neden olan sosyo-ekonomik sorunlar ve bu sorunların çözülmesine yönelik sosyal içerme programları ve politikalar hakkında görüşmeler yapılacaktır. Bunun dışında Derneğimiz yapacağı bu hareketliliklerle Türkiye’deki sivil toplum örgütleriyle iyi örnek paylaşımında bulunması, ağ oluşturulması ve genişletilmesi, sivil inisiyatifler veya şemsiye örgütlerle ilişkilerin kuvvetlendirilmesinin yanında sivil toplum kuruluşu olarak diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ve kamu kurumları ile işbirliğinin ve ortaklıkların geliştirilmesi hedeflemektedir. Yapılacak bu çalışmalar sonucunda kurumsal kapasitemizin AB standartlarına ulaşması en temel önceliğimizdir.