DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Derneğimizin Letonya Ziyareti

Derneğimiz tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün AB Programı tarafından desteklenen “Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Sosyal İçermenin Geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında Derneğimiz tarafından Letonya'nın Riga şehrine ziyaret gerçekleştirildi.

Söz konusu proje faaliyetleri kapsamında öncelikle yurt içinde Ankara ve İstanbul illerinde denetimli serbestlik altındaki ve ceza infaz kurumlarından salıverilen dezavantajlı hükümlülerin sosyal entegrasyonu ile ilgili kuruluşlar ziyaret edilerek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alınmış; diğer yandan dezavantajlı kişilerin sosyal içermesi ve bu konuda ağ oluşturma ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Yurt içi ziyaretler kapsamında Ankara ve İstanbul illerine gerçekleştirilen hareketlilikler sonrasında Avrupa ülkelerindeki iyi uygulamaları görmek için Letonya ve İngiltere’deki ilgili kurum, kuruluş ve STK ların çalışmalarının incelenerek bu konuda ağ oluşturmak ve kurumsal kapasitemizi artırmak için ilk olarak Letonya’nın Riga, Jurmala ve Cesis şehirlerinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

24-29 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılan çalışma ziyaretine; Denetimli Serbestlik Personeli Derneği Yönetim Kurulun’dan Başkan Yardımcısı Necmi SULTANİ ve Yılmaz KOCA, Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Egemen BİNACI, Duygu ALTIN ve Elif BİLGİN AVCI katılmıştır. Letonya Denetimli Serbestlik Ana Birimi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Letonya'da ziyaret edilen şehirlerde bulunan ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, gençlik evleri, Belediye ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelinerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.

LETONYA ZİYARETİ RAPORUNU indirmek için tıklalayınız.