DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Sosyal İçerme Çalıştayı

Denetimli Serbestlikte Sosyal İçerme Politikaları oluşturulması projesi Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Düşün desteği ile iki farklı proje ile gerçekleştirilmiştir.Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Düşün‘ün hareketlilik desteği ile sosyal içerme Türkiye ve Avrupa örnekleri incelenmiştir. İkinci etapta Yine Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Düşün Etkinlik Toplantı Desteği ile Denetimli Serbestlik’te Sosyal İçerme Politikaları Oluşturma Çalıştayı Ankara ilinde 16/04/2019-17/04/2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalıştay’a Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü ile İşkur Genel Müdürlüğü, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Çalışma Derneği, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme ve Eğitim Vakfı ile Denetimli Serbestlik Personeli Derneği yöneticileri katılmıştır.
Ülkemizde ve Avrupa’da sosyal içerme uygulamaları ile projelerin amacı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye olan hükümlülerin toplum içerisinde karşılaşmış oldukları problemlerinin çözülmesine yönelik Bakanlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları ile Özel Sektör bir araya gelerek sosyal içerme politikaları oluşturmaktır.

Çalıştay Raporu İçin Tıklayınız...