DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Değişim Saati Başladı

Denetimli Serbestlik Sürecinde İyileştirme Uygulamaları başlıklı projemiz, Denetimli Serbestlik Personeli Derneği (DESEPDER) koordinatörlüğünde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Yeşilay Manisa Şubesi ve Manisa AMATEM ortaklığında Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne sunulmuş ve kabul edilmiştir. Projemiz 25.12.2017 tarihinde imzalanan destek sözleşmesi ile başlatılmıştır.

Madde kullanımı bulunan ve ceza infaz kurumlarından şartla tahliye edilip madde kullanım hikayesi bulunan kişilerin; suç işleme nedenlerini ortadan kaldırmaya, yükümlülerin öz denetim becerilerini geliştirmeye ve sosyal yaşamda var olmayı öğrenebilmeye yönelik eğitim olanakları yaratmak amacıyla “Değişim saati” sloganıyla yola çıktığımız projemizin amacı, denetimli serbestlik müdürlüklerinde uygulanan seminerlerin; standart, yapılandırılmış, ölçülebilir, sürdürülebilir ve interaktif hale getirilmesini sağlamaktır. Projemiz faaliyetleri sonucunda, her meslek alanından bulunan uzmanların ve akademik personelin katkılarıyla farklı disiplinlerin görüşlerinin yer aldığı ulusal düzeyde uygulanabilir bir müdahale programı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Manisa, Antalya, Yalova, Çanakkale illerindeki denetimli serbestlik personelinin ve ortak kuruluş uzmanlarının katılımı ile oluşturulacak çalışma gruplarına üniversiteler akademik destek sağlayarak danışmanlık yapacaktır.