DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

DS Hizmetlerinde Sosyal İçermenin Geliştirilmesi Projesi Hareketlilikleri.

Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Sosyal İçermenin Geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi ulusal hareketlilik faaliyetleri kapsamında denetimli serbestlik sürecindeki hükümlülere sunulan sosyal içerme hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya gelinerek hükümlülerin tekrar suç işlemesine neden olan sosyo-ekonomik sorunlar ve bu sorunların çözülmesine yönelik sosyal içerme programları ve politikalar hakkında görüşmeler yapılmıştır.

Proje ile öncelikle olarak Türkiye’de bulunan sivil toplum kuruluşları ile görüşülerek istişarelerde bulunularak Türkiye’de bu konuda yapılan veya yapılabilecek çalışmalar, uygulamadaki sosyal içerme konusunda yapılan çalışmalar, politika oluşturma ve uygulamaya konulması ile ilgili yapılması gerekenler ve hareketlilikler sonrasında yapılacak çalıştay ile ilgili istişarelerde bulunulması hedeflenmiştir. Yapılan ulusal ziyaretlerin arkasından Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi uygulama örnekleri incelemek ve konuya Avrupa Birliği perspektifinde değerlendirmek amacıyla çeşitli AB ülkelerindeki ilgili kurum ve kuruluşlara yurt dışı ziyaretler yapılacaktır.