DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

DS Hizmetlerinde İyileştirme Süreci Uygulamaları Projesi Tamamlandı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mali Destek Programı kapsamında Yeşilay Cemiyeti tarafından desteklenen Denetimli Serbestlik Personeli Derneği koordinatörlüğünde yürütülen Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde İyileştirme Süreci Uygulamaları Projesi başarılı bir şekilde tamamlandı. 25 Aralık 2017 tarihinde başlayan proje 25 Kasım 2018 tarihinde başarılı bir şekilde sona erdi. 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Manisa AMATEM ve Yeşilay Cemiyeti Manisa Şubesi ortaklığında yürütülen proje ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde her meslek alanındaki uzmanların ve akademik personelin katkılarıyla farklı disiplinlerin bir araya gelerek standart, yapılandırılmış, ölçülebilir, sürdürülebilir ve interaktif bir müdahale programının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Türkiye genelinde faaliyet göstermekte olan denetimli serbestlik müdürlüklerindeki yükümlülerinin psiko-sosyal destek ihtiyaçlarını karşılayarak, iyileştirme sürecindeki motivasyonlarını yükseltecek “Değişim Saati” adlı bir müdahale programı geliştirilmiştir.