DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Cinsel Suçluların Rehabilitasyonu Projesi İngiltere Eğitim Faaliyeti

Cinsel Suçluların Rehabilitasyonu Projesi İngiltere Eğitim Faaliyeti 

Erasmus+ Ana Eylem 1 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği başlığında hazırlanarak Türkiye Ulusal Ajansına sunulan "AB Ülkelerinde Cinsel Dokunulmazlık Suçlarından Hüküm Alan Yetişkinlerin Rehabilitasyonunda Uygulanan Müdahele Yöntemleri’’ adındaki proje Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinatörlüğünde Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu konsorsiyum ortaklığında yürütülmektedir. Projenin ilk eğitim faaliyeti olarak planlanan İngiltere hareketliliği Londra şehrinde, 24-31 Mart 2019 tarihleri arasında, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz KOCA ile dernek üyeleri; Sosyolog Fahriye BİÇER, Vaka Sorumluları Himmet ÖZTÜRK ve Ahmet AKBULUT'un katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen eğitim kapsamında denetimli serbestlik personeli ve ceza infaz kurumu personeli katılımcılar İngiltere'de cinsel dokunulmazlık suçunu işleyen kişilere özgü yapılan eğitim ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi edinmişlerdir. Eğitimde genel olarak; cinsel dokunulmazlık suçları ile ilgili adalet sistemleri (soruşturma, kovuşturma ve yargılama aşamalarında yapılan işlemler), cinsel şiddet suçlarının profilinin çıkartılması, cinsel şiddet suçlularının risk değerlendirmesi ve sınıflandırması, cinsel şiddet suç türlerine göre yaklaşım ve uygulama farklılıkları, cinsel şiddet suçlularına yönelik müdahale teknikleri ve kullanılan programlar (bireysel ve grup), suç tekrarının önlenmesine yönelik çalışmalara değinilmiştir.  
Proje ile Avrupa'da cinsel dokunulmazlık suçlarından hüküm alanlara özgü yenilikçi yaklaşımlar ve modern uygulamalar hakkında edinilecek bilgilerle sunduğumuz hizmetleri modernize edilmesiyle AB standartlarına ulaştırılması hedeflenmiştir.