DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Bir Şans Ver Sosyal Sorumluluk Projesi

Denetimli Serbestlik Personeli Derneği (DESEPDER) ile Mersin Koruma Kurulu Başkanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Mersin Eğitim ve Kalkınma Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi ile iş bulmada problem yaşayan ve özel sektörde istihdam edilme noktasında dezavantajlı kesim arasında bulunan denetimli serbestlik altındaki hükümlüler veya eski hükümlülerin çalışacağı ve işletmesinin Derneğimiz tarafından yapılacağı bir Oto Yıkama Merkezi açılacaktır. Bu proje ile özel sektörde iş bulamayan hükümlüler iş bulma sürecine kadar olan kısımda oto yıkama merkezinde çalıştırılarak istihdam edilmeleri ve sosyal hayata entegrasyonları sağlanacaktır.