DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Yeşilay Projesi 2. Merkezi Çalıştayı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mali Destek Programı kapsamında Yeşilay Cemiyeti tarafından desteklenen Denetimli Serbestlik Personeli Derneği koordinatörlüğünde yürütülen Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde İyileştirme Süreci Uygulamaları Projesinin 2. Merkezi Çalıştayı Ankarada gerçekleştirilecektir.