DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Yönetim Kurulumuzun CTE Genel Müdürlüğü'ne Ziyareti

Sayın Genel Müdürümüz Şaban YILMAZ 'ın DESEPDER Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı davet üzerine Birlik Için Desepder Yönetimi 29 Kasım 2018 tarihinde kendisinin ve Sayın Genel Müdür Yardımcımız Yılmaz ÇİFTCİ'nin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan toplantıda DESEPDER Yönetimi tarafından ; 
1-Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının Genel Müdürlük olması, bu süreçte ds sistemine ve personelin özlük ve sosyal hakları ile çalışmalara etkisi konularında görüş bildirildi. Bu kapsamda Daire Başkanlığının Genel Müdürlük olması durumunda müdür, müdür yardımcısı, şef, uzman, infaz ve koruma memuru, memur, şoför, teknisyen ve diğer ünvanlardaki personelin özlük ve sosyal haklarının  yeniden düzenlenerek hak kaybı olmadan tavan ücrette olması gerektiği, ayrıca eşit işe eşit ücret ilkesinin gözetilmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Sayın Genel Müdürümüz böyle bir konun gündeme geldiğini fakat şu aşamada gündemde olmadığını belirtti. Ayrıca belirtilen görüşlerde haklı olduğumuzu ve Ds personelinin Özlük ve Sosyal haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek. Ds personelinin işinin insan oldoğunu ve zor olduğunu belirterek en az ağaç bekleyenle aynı maaşı almanız gerekir dedi.
2- Diğer bir gündem maddesi NAS ile ilgili olarak dava sürecinde olunduğunu ve NAS sisteminin personel ve ds sistemi için yarattığı sıkıntıları anlatılarak iyileştirilmesi ile ilgili görüşler iletildi. Bu konuyla ilgili değişiklik yapılabileceği,  Derneğimizce bu konuda yapılacak bir çalışma sonrası rapor hazırlanması halinde değerlendirilebileceği belirtildi.
3- Üçüncü olarak Ds personelinin yıpranma hakkı ile ilgili bir gelişme olup olmadığını sorulması üzerine yıpranmanın 30 yıl sonra kazanıldığını fakat bu haliyle çok yeterli olmadığı ve tüm uğraşlara rağmen ds personelinin kapsam dışı bırakıldığı belirtilerek bu konunun gündemde tutularak ilk fırsatta kapsamının genişletebileceği belirtildi.Bu konuda siyasi iradenin tavrının önemli olduğu ve bu konuda derneğimizce siyasi iradenin harekete geçirilebileceği belirtildi.
4- Uzman personel arasındaki ücret eşitsizliğinin giderilmesi ve tavan ücret olan öğretmenlerin maaşında eşitlenmesi ve iyileştirilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine bu durumun bildiğini mevzuat açısından sıkıntı olduğunu ayrıca tasarruf tedbirleri kapsamında parasal konuların karşılanamadığı belirtildi. 
5- Güvenlik ve fiziki şartlar ile ilgili yaşanan sorunların belirtilmesi üzerine tasarruf tedbirleri kapsamında bina kiralama ve yapımına izin verilmediği, uygun kamu binası tahsisi bulunması halinde tahsis yapılabildiği belirtildi. Güvenlik hususunda yerelde Başsavcılıklarla çözülebileceği binaların standart olmadığı için bu konuda tek bir uygulama yapılamayacağı belirtildi.
6- İnfaz ve Koruma Memuru vb 3. Kadroya düşemeyen personelin zabıt katipleri emsal gösterilerek  3. derece kadro alabilmesi için çalışma yapılması talebi iletilmesi üzerine bunun mali bir külfet getirmeyeceği belirtildi ve bu konuda bir çalışma başlatışacağı belirtildi.
7- Büyük müdürlüklerin teknik sıkıntılarımın giderilmesi için teknisyen alınması ihtiyacı belirtilmesi üzerine bu talebin larşılanması için bu yıl planlamasına teknisyen alımının dahil edilebileceği belirtildi.
Bu başlıkların dışında Sayın Genrl Müdürümüz Şaban YILMAZ DESEPDER' i desteklediklerini birlikten güç doğacağını personeli temsil eden böyle bir sivil toplum kuruluşunun varlığının sevindirici olduğunu fakat personelin özlük ve Sosyal hakları konusunda çalışan böyle bir derneğin üye sayısının artması  gerektiğini herkesin üye olmasını tavsiye ve temenni ettiğini belirtti. Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcımız dışında Tetkik  Hakimlerimiz Kevser Ceylan Koca ve Alperen Öztürk ile aynı konular arzedilerek istişarelerde bulunuldu.