DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

İngiltere Proje Ziyareti

Derneğimiz tarafından hazırlanan “Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Sosyal İçermenin Geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında Derneğimiz tarafından İngiltere'nin Maidstone kentine ziyaret gerçekleştirildi. Söz konusu proje faaliyetleri kapsamında öncelikle yurt içinde Ankara ve İstanbul illerinde denetimli serbestlik altındaki ve ceza infaz kurumlarından salıverilen dezavantajlı hükümlülerin sosyal hayata entegrasyonu ile ilgili kuruluşlar ziyaret edilerek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alınmış; diğer yandan dezavantajlı kişilerin sosyal içermesi ve bu konuda ağ oluşturma ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Yurt içi ziyaretler sonrasında Avrupa ülkelerindeki iyi uygulamaları görmek için Letonya ve İngiltere’deki ilgili kurum, kuruluş ve STK ların çalışmalarının incelemek üzere ilk olarak Letonya’nın Riga, Jurmala ve Cesis şehirlerinde, ardından İngiltere'nin Maidstone kentinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 27-28 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan çalışma ziyaretine; Denetimli Serbestlik Personeli Derneğinden; Denetim Kurulu Üyesi Yaşar TOK,  Yönetim Kurulu Üyesi Duygu ALTIN, Derneğimiz Proje Ekibinden Beyza AKAY ve Ayşe Duygu AY katılım sağlamıştır. Kent Bölgesi Ulusal  Denetimli Serbestlik Servisi  Ana Birimi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında; Maidstone şehrindeki , Kent Bölgesi Ulusal Denetimli Serbestlik Servisi, Fleming House Approved Premises Kurumu ve Surrey& Sussex CRC isimli kuruluşlar ziyaret edilerek  yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.