DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Genel Kurul Toplantısı

Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır.