DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Değişim Saati 2. Merkezi Çalıştay

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mali Destek Programı kapsamında Yeşilay Cemiyeti tarafından desteklenen Denetimli Serbestlik Personeli Derneği koordinatörlüğünde yürütülen Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde İyileştirme Süreci Uygulamaları Projesinin 2. Merkezi Çalıştayı 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ceza İnfaz Kurumları Personeli Ankara Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Manisa AMATEM ve Yeşilay Cemiyeti Manisa Şubesi ortaklığında yürütülen proje ile Türkiye genelinde faaliyet göstermekte olan denetimli serbestlik müdürlüklerindeki yükümlülerinin psiko-sosyal destek ihtiyaçlarını karşılayarak, iyileştirme sürecindeki motivasyonlarını yükseltecek “Değişim Saati” adlı bir müdahale programı geliştirilmesi planlanmaktadır.
Söz konusu proje ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde her meslek alanındaki uzmanların ve akademik personelin katkılarıyla farklı disiplinlerin bir araya gelerek standart, yapılandırılmış, ölçülebilir, sürdürülebilir ve interaktif bir müdahale programının oluşturulması hedeflenmektedir. Proje 25 Aralık 2017 tarihinde başlamış olup proje faaliyetleri kapsamında 3 merkezi çalıştay planlanmıştır.
Bu çalıştaylardan ilki 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan 2. Merkezi Çalıştay ise 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında CTE Ankara Eğitim Merkezi İncek Yerleşkesinde yapılmıştır. Söz konusu çalıştaya Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı temsilcileri ile Denetimli Serbestlik Personeli Derneği temsilcileri olan ve Antalya, Yalova, Manisa, Kırıkhan, Mersin ve Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde eğitim ve iyileştirme hizmetlerinde görevli temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalıştay Müdürlüklerdeki çalışma gruplarının çalışmaları ve proje faaliyetlerin  değerlendirilmesiyle sona ermiştir.